Annons

Zonkarta

zonkarta Allers Trädgård

Vedartade växters härdighet
Sverige är indelat i åtta zoner efter klimat, där zon 1 har mildast och mest gynnsamt klimat och zon 8 det kallaste.

Örtartade växters härdighet:
Perenners härdighet indelas efter perennodlarnas rekommendationer i fyra härdighetsklasser.

A: Fullständigt härdig i hela landet.
B: Kan odlas i hela landet på skyddat och väldränerat läge.
C: Kan odlas i stora delar av landet på skyddat och väldränerat läge.
D: Kan bara odlas i landets gynnsamma delar med krav på dränering och vinterskydd.

Växtnamn i tidningen:
Ex: Stjärnflocka, Astrantia major, ’Abbey Road’
Växtens svenska namn, växtens artnamn, ’växtens sortnamn’
Ex: Stjärnflocka, Astrantia major, Rosa Palett
Ibland använder vi också växtens Handelsbeteckning.

 


Annons

Laddar