Annons

Annons

Vi går i skolan hemma!

Familjen Lomner flyttade från Sverige till Åland för att förverkliga en dröm. De ville undervisa sina barn själva.


hemundervisning

Malva, 9, och Mio, 11, trivs bra med att bli undervisade att pappa Stefan och mamma Therese.

I vår skola finns varken betyg eller sommarlov!

Hos familjen Lomner ser vardagsmorgnarna annorlunda ut än hos många andra. Här finns ingen hets att få upp barnen och få i väg dem till skolan. Mio och Malva får sin undervisning hemma. 

Annons

Utanför den röda tvåplansvillan i åländska Lemland landar en insekt med olivfärgad kropp, bruna vingar med inslag av rött. Ingen i familjen Lomner har någonsin sett det här djuret tidigare. Stefan, 43, fotograferar insekten med sin mobilkamera. Kanske går den att hitta i någon av bibliotekets alla böcker? Mio, 11, och Malva, 9, gör pappa sällskap och undrar varför insekten verkar så stressad med sina vingslag.
– Det är nog för att den vill bli lämnad i fred. Titta, nu lugnar den sig, säger Stefan.

Gilla Allers på Facebook

Familjen Lomner flyttade likt tolv andra familjer från Sverige till Åland för att kunna hemundervisa sina barn. Ön i Östersjön lyder under finsk lag och omfattas av undervisningsplikt i stället för skolplikt.

Ända sedan Malva föddes för nio år sedan hade Therese och Stefan drömt om att själva få ta ansvar för barnens utbildning. De var nyfikna på vilka förmågor barn utvecklar om lärandet flyttar utanför skolans värld. Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna?
– Alla pratar om att vi håller på och förstör vår planet och att vi är på väg mot fel håll, men om ingen gör någonting annorlunda kommer ingenting att ändras. Skolan är där allting matas in och alla går i den raka fåran. Vad skulle hända om vi går utanför? säger Stefan.

Före flytten bodde familjen i sitt drömhus i Strängnäs och visionen om hemundervisning blev starkare ju närmare skolåldern barnen kom. Det satte den svenska lagen stopp för sommaren 2011 och när Mio var sju år skrevs han in i första klass, likt alla andra jämnåriga barn. Idén om hemundervisning låg kvar och skavde hos Stefan och Therese, och efter två år bestämde de sig för att lämna Strängnäs. De flyttade till Åland, dit de helt saknade anknytning, men kunde förverkliga sin dröm. Vad de inte hade kunnat föreställa sig var det starka motståndet hos omgivningen i Sverige.
– De flesta vi pratade med var helt oförstående, berättar Therese, 47. En del blev till och med arga och undrade om barnen inte skulle få ha några kompisar och hur vi skulle klara av det, vi var ju inga lärare menade de. Vi slåss inte för att avveckla skolan, verkligen inte. Det finns många barn som har det jättebra där, men vi vill kunna välja själva.

Följer vissa ramar

I pysselrummet, som har ett stort arbetsbord, en bokhylla och en dator, sitter Mio på golvet. Han tillverkar en varningsskylt som ska göra bilisterna uppmärksamma på att en katt har flyttat in hos honom och Malva. Andra dagar föredrar han att laga cyklarna han har hittat på skroten eller att lära sig dataprogrammering. All inlärning sker utan schema och förutbestämda lektioner.
Inom hemundervisningsvärlden finns olika idéer om i vilken form undervisningen kan bedrivas. Antingen kan man följa läroplanen med lektioner och uppsatta mål, precis som i den ordinarie skolan, eller så håller man sig enbart till strukturerad inlärning men utan mätning av kunskap. En tredje variant kan vara unschooling, som går ut på att det är själva livet som lär dig.
– Jag skulle vilja att vi var mer unschooling, säger Stefan, men vi är tvingade av lagen att följa vissa ramar. Vi måste lämna in en plan för terminen och vi ska redovisa i en portfolio vad vi har gjort. Vi har valt att inte göra några prov för att vi aldrig har trott på att mäta kunskap. För den som vill gå gymnasiet finns det möjlighet att gå nian för att få betygen, eller så kan eleven bevisa sina kunskaper genom inträdesprov.

hemundervisning

Malva bygger en båt av pinnar.

Mio doppar penseln i den röda färgen som han sedan stryker på skylten av trä. Han trivs med att vara hemma medan andra går till skolan, och tycker att flytten till Åland har gett honom nya vänner och ett mycket bättre bibliotek. Många av kompisarna är också hemundervisade och när de är tillsammans kan leken vara i flera dagar och ingår i det som är att lära av livet.
– Jag saknar farmor och farfar i Eskilstuna och jag saknar Strängnäs, men mina kompisar här är så bra, vi gillar varandra, säger Mio.
Efter den tid som har gått sedan flytten till Åland ser Therese och Stefan att den största utmaningen har varit den personliga utvecklingen som måste till hos dem själva. De måste avskolifieras från det samhällssystem de är så präglade av, och när barnen står inför en matematisk uträkning som föräldrarna inte kan måste de själva lära sig först. Barn och föräldrar måste stå ut med varandra i alla tänkbara situationer. Hemundervisare vilar aldrig, det är en ständigt pågående process att vara delaktig i barnens lärande.
– Det blir en hel livsstil, inte bara en grej du gör. Du är aldrig själv, du tar inte på dig en kostym och drar till jobbet och interagerar med andra vuxna i den roll du är van vid. Man måste orka hela dagen att vara med familjen på en helt annan nivå, säger Therese.

Nyfikenhet är kärnan

Den största och enda nackdelen föräldrarna Lomner upplever är att hushållsekonomin blir ansträngd. Bara den ena parten kan vara försörjare medan den andra är hemma med barnen. För närvarande är det Therese som är den som jobbar. Hon är anställd som personlig assistent, men för att båda ska ha möjlighet att ingå i barnens livsskola så ser de till att ha flexibla jobb. I höst är det Stefan som under några veckor ska vara träslöjdslärare i Stockholm.
– Kanske barnen blir jättetrötta på att vara fattiga och ser till att bli mångmiljonärer. Jag menar, vem vet vad det är som driver oss, skrattar Therese. Många vuxna hemundervisade har blivit duktiga föreläsare eller framgångsrika entreprenörer.
Malva sitter med vid köksbordet och undrar vad ordet entreprenör betyder. Det är sådant som Therese och Stefan ser som själva kärnan i deras filosofi, att Malvas egen nyfikenhet ger henne den utbildning som hon behöver. Det gör att hon har roligt och suger i sig kunskap. Ett barn kan lära sig läsa vid fyra eller elva års ålder, helt beroende på det egna intresset. Att viljan i grunden finns hos alla barn är ingenting som de tvekar över, lusten måste bara komma inifrån och inte styras av vilken årskurs man går i eller vilka som är de uppsatta målen.
När den här torsdagen närmar sig sitt slut är det fortfarande oklart vad som ska hända i morgon. Bokläsning, mattespel eller överlevnadskurs i naturen?
– Jag önskar kanske att det var mer strukturerat här hemma, att vi kunde sitta ner en timme eller två och grotta ner oss i någonting, men de vill ju inte det. Tycker de att det är tråkigt så går de därifrån. Jag kanske egentligen är mer lärare än hemskolare, funderar Stefan.

hemundervisning

Skoldagarna kan skilja sig väldigt mycket åt. Ibland går man till biblioteket, ibland är man ute i naturen.

Egna ceremonier

I den Lomnerska pedagogiken går en termin in i en annan. Dagar, veckor och år saknar betydelse. Det som ingår i livet är det som ingår i hemundervisningen, att göra det man måste göra, det som är roligt, kunna avsluta saker och att lära sig lyssna på den egna kroppen när den behöver återhämtning.
Men det finns också saker som de saknar från skolvärlden. Thereses egna minnen av att ge liljekonvaljer och krama fröken vid skolavslutningen har satt starka spår och i familjen diskuterar de hur viktigt det är att få uppleva lyckan över att någonting är speciellt.
På frågan om de har några lov är svaren svävande, men så slår det plötsligt Mio att det finns en hållpunkt som påminner om sommarlovet – tre månaders förbud mot dataspel. Han grimaserar och med tummen pekad ner i golvet markerar han sitt ogillande.
– Det som andra längtar till, sommarlovet! Det är dåligt för oss!
Helt utan ceremonier är inte hemundervisningsbarnen och deras föräldrar. När höstterminen började förra året för Ålands alla skolbarn, samlades Malva, Mio och några av deras vänner i en park i Mariehamn för att fira ”vi-börjar-inte-i-skolan-dagen”. Likt en rektor tog Stefan på sig kavaj och höll ett tal.
– Jag ville helt enkelt lyfta dem för att de inte skulle känna att de var utanför eller missade något. Och jag ville säga att de satt på en unik möjlighet till egen utveckling.
En brunsprötad skymningssvärmare flyger någonstans där utanför huset på Åland. Genom att bildgoogla den olivfärgade insekten har de alla fyra fått veta att det är så den heter. Den trivs i öppna örtrika marker och eftersom den inte är särskilt ovanlig finns det chans att Malva och Mio kommer att se den igen.
– På ett prov som följer läroplanen kanske det skulle vara viktigare att just det här året ha lärt sig om tussilago, men jag är övertygad om att de här barnen kommer att kunna långt mycket mer än vad de behöver i skolan, säger Stefan.

Text: Petra Westlin Bild: Stefan Nilsson

 Så säger lagen i Sverige

I Sverige råder skolplikt och den omfattar nästan alla barn som är bosatta i Sverige. Skolplikten gäller de obligatoriska skolformerna grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Den innebär att eleven ska delta i verksamheten som anordnas i skolan, om hen inte har giltiga skäl att utebli.
2011 skärptes lagen om hemundervisning i Sverige. Enligt den nya skollagen får hemundervisningen inte bedrivas utifrån religiösa eller filosofiska grunder, nu krävs ”synnerliga skäl” för att hemundervisning ska beviljas, vilket är en juridisk strängare formulering än tidigare.
Det är mycket sällsynt att tillstånd för hemundervisning ges i Sverige, men i propositionen till lagen finns tre exempel på situationer då det kan beviljas att vårdnadshavaren tar på sig ansvaret för barnets undervisning:

  • Om barnet är inflyttat från ett närliggande land och vill fortsätta gå i sin gamla skola.
  • Vid en längre resa, om en undervisningsplan kan presenteras. Ett år i taget kan medges.
  • Om barnet ska delta i en filminspelning under en längre tid.

Ett av argumenten mot hemundervisning är att man undanhåller barnet sociala kontakter och delaktighet i det öppna samhället.
Källa: SkolverketLäs mer om:

Annons

Annons

Annons

 

 


Annons


Laddar...