Annons

Träffa samma läkare och lev längre

Många vill få träffa samma läkare varje gång de går till vårdcentralen. Nu visar forskning att det kan rädda liv.

Mejla
Dela (136)
Pinna

Läkare och patient sitter bredvid varandra.

Bild: Shutterstock/IBL

Du kommer till vårdcentralen och får träffa ännu en ny läkare. Trots att du sedan tidigare berättat om dina problem är ni tillbaka på ruta ett. Läkaren ger ett utlåtande och ber dig komma tillbaka om det inte blir bättre. När du kommer tillbaka får du träffa ytterligare en läkare.

Annons

Känns detta bekant?

Nu visar forskning att patienter som får träffa samma läkare lever längre. Studien, som publicerats i BMJ Open, har sammanställt resultat från 22 studier i nio olika länder – bland annat England, Frankrike, Sydkorea, USA och Kanada.

Gilla Allers på Facebook

I arton av studierna kunde forskarna se att patienter som fick träffa samma läkare dog i mindre utsträckning än patienter som bytte läkare under den tvåårsperiod som studierna generellt pågick.

Färre sjukhusbesök

Det samlade materialet visade också att patienter som fick träffa samma läkare inom primärvården kunde undvika fler sjukhusbesök.

– Patienter har länge varit medvetna om att det spelar roll vilken läkare de får träffa och hur väl de kan kommunicera, säger Denis Pereira Gray, som arbetat med studien, till BBC.

Manlig läkare och kvinnlig patient skakar hand.

När patienter inte får träffa samma läkare upprepas ofta undersökningar i onödan och man får börja om från börja gång på gång. Bild: Shutterstock/IBL

Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi, skrev i en debattartikel 2016 om vikten att få träffa samma läkare ur ett kommunikationsperspektiv.

”Dessutom skall man inte underskatta interaktionen mellan läkare och patient. Läka­ren lär sig vad patienten menar med sina ordval och vad patienten förväntar sig (schablonmässigt kan sägas att en skånsk bondmora och en norrländsk skogshuggare använder helt andra ord och har andra förväntningar än en jäktad, stressad storstadsbo, som tror att allt kan åstadkommas med tillräckligt mycket pengar)”, skrev han i Svenska Dagbladet då.

Förutom att bristen på fasta läkare riskerar att fördröja diagnostik och terapi, samt minska förtroendet för vården är det också kostsamt, påpekar han.

”Bristande kontinuitet inom sjukvården är fel ur alla tänkbara synvinklar och dessutom dyrt, dyrt.”

Rätt till samma läkare

I Sverige är rätten till ”en fast läkarkontakt” till och med inskriven i lagen. Där står det också att vården ska informera patienten om denna möjlighet.

”Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården”, står det i klartext.

Herman Pettersson, jurist vid tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), skrev i ett mejl till SVT 2016 att den rätten funnits inskriven i lagen ända sedan 1990-talet.

Läkare lämnar över burk med piller till kvinna.

Bild: Shutterstock/IBL

I Sveriges Kommuner och Landstings ”Nationell Patientenkät” kring primärvården 2017 svarade bara varannan patient att de fått träffa samma läkare vid sina besök vid hälso- eller vårdcentralen.

När P4 Örebro 2014 lät opinionsföretaget Novus fråga invånarna i länet vad som är viktigt för en god vård svarade mer än varannan, 59 procent, att det var viktigt att få träffa samma läkare.

– Jag tycker det är ett ganska logiskt svar, jag vill också träffa samma läkare om jag går till vårdcentralen flera gånger och vill ha uppföljning på min sjukdom, sa KG Bartoll, chef för primärvården, till radion i samband med undersökningen.

Artikeln publicerades först på Året Runt.

Läs också: Utbrända läkarens råd till andra drabbade och anhöriga


Läs mer om:


Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...