Annons

Annons

Till havs

Mejla
Dela (0)
Pinna

Sjöfolk har många yrkesbeteckningar, en av dem är matros och nybörjarna i yrket kan kallas jungman, däcksman eller lättmatros. Efter 18 månaders däckspraktik eller motsvarande behörighet från skola har man rätt att kalla sig matros (Familjechansen 42). Ordet är en ombildning av franskans matelot som i sin tur motsvaras av nederländskans maatgenot med betydelsen”matlagskamrat”. Ordet syftar på de matlag, ”backlag”, skeppsbesättningen var indelad i.

Annons

Ett annat mindre vanligt ord för matros är gast. Även detta har sina rötter i nederländskan och det är likabetydande med ”gäst”. Numera används gast mest för besättningsman på segelfartyg.

För övrigt är matros starkt besläktat med ordet maskopi från maatschappij – matskap. Ett sådant är liktydigt med matlag, och maskopi beskrev ursprungligen ”kamratskap”. Numera innebär ordet närmast ett ”hemligt samförstånd”, kanske i olovligt syfte, och i detta sammanhang har det påverkats av ”maskera”. Också likabetydande kompanjon, från franskans compagnon, har ursprungligen betydelsen ”matlagskamrat” eftersom ordet är en bildning av panis, ”bröd”.

Här hittar du lösningar från nr 42 och vinnare från nr 36

Läs mer om:


Annons

Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...