Annons

Tagrisso och fler nya läkemedel ger hopp

Läkemedlet Tagrisso ger hopp åt patienter som drabbats av lungcancer.

Mejla
Dela (0)
Pinna

Det nya läkemedlet Tagrisso botar inte lungcancer, men behandlingen förlänger patientens liv.

– Utvecklingen på det här området är rekordsnabb, säger överläkare Anders Vikström vid lungmedicinska kliniken i Linköping.

Annons

Varje år får drygt 3 700 svenskar diagnosen lungcancer. Fortfarande är det en sjukdom som oftast drabbar rökare, men allt fler människor som aldrig har rökt drabbas av den numera vanligaste formen av lungcancer, adenocarcinom.

– Var femte kvinna och var tionde man som får diagnosen har aldrig rökt, säger Anders Vikström.

Dystra diagnoser för patienter med lungcancer

Prognosen för en lungcancerpatient med spridd sjukdom har fram till nyligen varit mycket dyster. Man räknade med att hälften av patienterna med spridd sjukdom levde efter ett år och bara cirka 25 procent efter två år. Det enda som i dag kan bota lungcancer är operation eller kombinationsbehandling med cellgifter och strålning, men det är bara möjligt när cancern inte har spritt sig till andra organ.

– Men med den utveckling vi ser nu inom lungcancerområdet hoppas vi att många fler ska bli flerårsöverlevare och i en framtid också botade, säger Anders Vikström.

Nya läkemedel ger hopp

En rad nya läkemedel som hämmar signalen som gör att tumören delar sig hos de patienter som har just den mutation Marie-Louise drabbats av ger hopp.

Den senaste på marknaden, Tagrisso som godkändes av läkemedelsverket i våras, har visat sig mycket effektiv. Läkemedlet botar som sagt inte lungcancer, men behandlingen har effekt minst ett år och förlänger därmed patientens liv.

Studier av immunhämmande läkemedel

Problemet är att tumörerna brukar lära sig att hitta nya vägar att dela sig och sprida sig i kroppen. Därför räknar man med att Tagrisso bara kommer att vara verkningsfullt i ungefär ett år.

– Men redan nu finns det nya läkemedel under utveckling och utprovning som vi kan sätta in då. Dessutom pågår studier av immunhämmande läkemedel som förhoppningsvis i en framtid kan bidra till att bota lungcancer.

Läs mer om Tagrissio på FASS

Text:Per-Ola Ohlsson

Läs också

Tagrisso har gett Marie-Louise nytt hopp

lungcancer

Läs mer om:


Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...