Annons


Allers-Tradgard-loggaSå planterar du ett träd – steg för steg

Träd ska finnas i en trädgård! Här får du en bra planteringsguide för alla typer av träd.

Mejla
Dela (88)
Pinna

1. Genomfukta rotklumpen i en hink med vatten. När det slutat bubbla är den genomvåt. Om klumpen inte får plats i en hink kan man spruta med vattenslangen upprepade gånger tills den dragit åt sig ordentligt med vatten.

Annons

Plantera_trad_2

2. Gräv hålet lika djupt som rotklumpens höjd, men lite djupare i ytterkanterna så att det bildas en platå i mitten. Detta för att befrämja dräneringen och ger trädet en stadig grund att stå på som inte sjunker. Gräv minst tre gånger vidare än rotklumpen. Rötterna på ett träd växer först i sidled och sedan neråt. Luckra upp kanterna så att rötterna kan ta sig ut ur gropen och inte bildar rotsnurr.

3. Avlägsna krukor, påsar och plastnät. Säckväv kan vara kvar om den klipps upp och viks ner.
Placera fruktträd och andra förädlade träd i gropen med förädlingsstället ovan jordytan och i samma djup som det växt tidigare. Absolut inte djupare eftersom det kan leda till att barken spricker, mögel och svamp får fäste som försvagar trädet. Det kan till och med dö.

4. Skyffla i jord till hälften med egen jordförbättrad jord eller god köpejord uppblandad med ursprunglig jord. Småsten och grus i blandningen är bra för dräneringen och befrämjar rotbildningen.

Plantera_trad_1

5. Fyll gropen med vatten och låt sjunka undan. Upprepa gärna en gång till.

Plantera_trad_3

6. Fyll på med mer jord. Kontrollera att jordklumpens ovansida fortfarande är i höjd med markytan och att trädet står rakt från alla håll.
De översta 10 centimeterna kan blandas upp med hälften kodgödsel på våren.

Plantera_trad_4

7. Forma en vall av jorden runt stammen så hålls vattnet på plats, särskilt praktiskt om man planterar i en slänt. Tryck till så trädet står stadigt.

Plantera_trad_5

8. Ta bort tejp, stroppar och gamla stöttan. De kan annars skava och orsaka skador i barken.

Plantera_trad_6

9. Placera en stadigare stötta utanför rötterna på den sida det vanligtvis blåser från. Ett litet träd klarar sig med en, till större träd krävs två eller tre stolpar, liksom om vinden är stark. Bind hårt om stöttorna och löst om trädet max en meter från marken. Ett mindre träd binds längre ner. Kronan och stammen ska kunna röra sig lite – motionen stimulerar rotbildningen. //BILD träd6//

10. Ordna en bra uppbindning. Använd sadeljord, grovt kokossnöre eller juterep som inte skär in och skadar barken. Låt stöttan och uppbindningen sitta kvar högst tre år. Juterep har den fördelen att det förmultnar på tre år om man skulle glömma ta bort det.
Vissa fruktträd med svaga grundstammar kan behöva bindas högt upp och ibland ha kvar sin stötta under hela livet. Förhör dig om vad plantskolan anser.

Text och foto: Anette Brunsell

Läs också: Plantera en buske – så här lyckas du

Läs mer om:


Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...