Annons

Annons


Allers-Tradgard-loggaSå bygger du en stödmur

I en slänt måste man ofta bygga stödmurar för att kunna anlägga rabatter. Det underlättar för växterna att få rotfäste och vid häftiga regn undviker man att jorden rinner iväg.


En stödmur som är upp till en meter kan man ganska enkelt bygga själv.
Detta behövs: Stenblock, makadam, sättsand, vattenpass, markduk, eventuellt en vibrator att packa makadamen med.

Stödmur i en slänt

1. Börja med att märka ut var muren ska ligga.

Annons

Bygga stödmur i en slänt

2. Grundarbetet är mycket viktigt. För att undvika sättningar måste muren stå på ett stabilt och väldränerat underlag, till exempel välpackad makadam.
Eftersom urberget ligger så pass ytligt i min trädgård är grunden väldränerad och välpackad i sig själv. Fyll på med ett tunt lager sättsand som får första lagret med sten att stå stadigt.

Bygga stödmur i en slänt

3. Cirka tio procent av murens höjd ska ligga under marknivå för att ge tillräcklig stabilitet. Muren kommer att bli 40 cm hög, det innebär att första raden med block ska ner 4 cm i sättsanden. Kontrollera med ett vattenpass att blocken hamnar rakt.

Bygga stödmur i en slänt

4. En stödmur bör ha en svag inåtlutning, ca 15–20 procent. Andra varvet med sten har därför lagts en liten bit in på det första. Lägg stenarna så skarvarna överlappas.

Bygga stödmur i en slänt

5. Bygg upp en motvikt bakom muren med småsten och makadam. Makadamen trycker tillbaka jordmassan och ser till att muren inte rubbas under vintern när vattnet i jorden expanderar.

Bygga stödmur i en slänt

6. Placera ut en markduk ovanpå makadamen så att inte jorden blandar sig med makadamen. På markduken läggs alla grustuvor tillbaka de kommer att förmultna fort. Fyll till sist på med jord.

Tänk på!

Murar kan i vissa fall behöva byggnadslov om de är högre än 50 cm eller ligger nära en annan tomt. Hör med din kommun för säkerhets skull.

 Läs mer om:

Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...