Annons

Annons

Kunglig granskning och lösningar nr 34


Lös&Vinn GulÅr 1614 inrättades domstolen Svea hovrätt, innan dess hade man genom de olika landskapslagarna så kallade räfsteting eller rättarting där kungens domsrätt utövades. Enligt exempelvis Kristofers landslag skulle dessa hållas inom varje rättsområde minst en gång om året. Räfstetingen var under denna lag lagtima (på fastställda tider återkommande) och rättartingen urtima (förlagd till annan tid än den fastlagda).

Annons
Gilla Allers på Facebook

På räfstetingen kunde alla slags mål tas upp. Eftersom det inte var någon ordentlig ordning med tingen byttes dessa ut mot en beständig överrätt, den så kallade hovrätten. Numera används uttrycket räfst- och rättarting bildligt för ’upptuktelse’. Det förekom i Storkrysset nr 34. Räfst är ett gammalt ord för ’straff’.

Susanne 28 dec 2011Läs mer om:

Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...