Annons

Hur skriver jag mitt testamente?

Här svarar advokaten Linda Lavrè på en läsares fråga om hur hon ska göra när hon upprättar sitt testamente.

Mejla
Dela (0)
Pinna

Hur skriver jag mitt testamente?

Hur skriver jag mitt testamente?

Jag är en ensamstående dam i 80-årsåldern utan arvsberättigade, varför jag har skrivit ett testamente. Av testamentet framgår att viss egendom och ett visst penningbelopp ska utgå för i testamentet angivna personer och fonder. Alltså endast legattagare.

Annons

Beloppen är baserade på ett uppskattat värde av ett tänkt dödsbo i dagsläget. Om jag inte skriver exakt belopp, utan kvotdel (%), räknas de ju som universella testamentstagare, vilket jag ej vill. Därför har jag skrivit i testamentet: ”Legatbeloppen är baserade på att dödsboets tillgångar är XX kronor.

Skulle beloppet vara större eller mindre ska legaten justeras i motsvarande mån.” Gäller denna skrivelse för att alla ska bli legattagare? Om inte denna skrivelse gäller, hur ska då ett över- eller underskott hanteras vid arvskiftet?

MJ

Det är naturligtvis omöjligt att avgöra i förväg exakt hur stor kvarlåtenskapen kommer att bli. Om det inte finns tillräckligt i boet för att alla legat ska kunna utgå, så har enligt Ärvdabalken legat som avser viss egendom företräde framför annat legat, och därefter minskas övriga legat i proportion till deras värden.

Det betyder att om du till exempel förordnat att någon ska ärva en bil eller en fastighet, så kommer de personerna att ärva bilen eller fastigheten och det blir penninglegaten som sätts ner. Jag rekommenderar dig att kontakta en advokat för att göra tydligare hur du önskar att fördelningen ska ske. Du är naturligtvis fri att bestämma vad du vill och det är viktigt att det framgår så tydligt som möjligt hur du önskar att fördelningen ska ske.

Linda Lavré, advokat


Läs mer om:


Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...