Annons

Annons

Hundrafalt firande och lösningar nr 35


Korsordslösningar
När Pythagoras upptäckte att kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna lär han i rena glädjen ha offrat en hekatomb, det vill säga hundra oxar, till gudarna. Utifrån denna historia skrev den tyske filosofen Ludwig Börne raderna ”Varenda oxe darrar var gång en ny sanning kommer i dagen”. En hekatomb, senast förekommande i A-korsordet 35, var ursprungligen just ett offer av hundra oxar, men kom med tiden att innefatta även andra djur.

Annons
Gilla Allers på Facebook

I Homeros diktning kom ordet att betyda ett stort offer i allmänhet, i synnerhet vid högtidliga tillfällen, då man också kalasade på djuren efteråt. Ordet kommer från grekiskans hekatombe, av hekaton, som står för ’hundra’, och be, som är besläktat med bous – ’nötkreatur’. I den attiska kalendern kallas den första månaden (juli–augusti) för hekatombaion.
Här hittar du lösningar till korsorden i nr 35 (publicerade i nr 38)
Korsord SusanneLäs mer om:

Annons

Annons

Annons

 

 


Annons


Laddar...