Annons

Annons

Förslag: Hårdare regler mot rattsurf väntar

Det tidigare förbudet mot rattsurfande under körning har varit svårt att upprätthålla. Nu föreslår Transportstyrelsen att det blir olagligt att hålla en mobiltelefon i handen under färd. "Tydligare för förare att veta vad som gäller"

Mejla
Dela (2.38k)
Pinna

Hårdare regler mot rattsurf väntar. Bild: Transportstyrelsen

Sverige har sedan flera år tillbaka en lagstiftning som ska se till att förare inte håller på att pilla på mobilen under färd. Polisen har kunnat ingripa om ”rattsurfningen” påverkat körningen ”menligt”. Men reglerna, som infördes 2013, har varit svåra att tillämpa för polisen.

Annons

”Endast ett 80-tal personer per år har fällts för brottet, sedan bestämmelsen trädde i kraft. Fallen där Transportstyrelsen har återkallat körkortet som följd är ännu färre”, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Motormännen välkomnar förslaget

Nu föreslår Transportstyrelsen en rad åtgärder för att komma åt problemet med trafikfarlig rattsurf. Det handlar bland annat om utbildningsinsatser men också om att förbudet skärps. Transportstyrelsen föreslår att förbudet ska innebära att det blir olagligt att hålla en mobiltelefon i handen under färd.

– Förbud i andra länder har inte haft särskilt stor effekt så man ska inte förvänta sig stora trafiksäkerhetsmässiga fördelar genom en regeländring. Men samtidigt innebär ett uttryckligt förbud att det blir tydligare för förare att veta vad som gäller och lättare för polisen att se till att reglerna efterlevs, säger Therese Malmström projektledare för uppdraget på Transportstyrelsen.

Intresseorganisationen Motormännen välkomnar förslaget.

– Det är mycket positivt att Transportstyrelsen och regeringen nu öppnar för ett förtydligande att handhållen mobil inte är tillåten vid bilkörning. Sverige kan då som sista land inom EU uppfylla den internationella konventionen på området och ge tydlig signal till förare att det inte är okej att rattsurfa eller sms:a samtidigt som man kör, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Transportstyrelsens förslag har överlämnats till infrastrukturminister Anna Johansson (s). Det är dock oklart när eventuella förändringar kan träda i kraft.

Läs mer om:


Annons

Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...