Annons

Annons

CHECKLISTA: 10 saker att tänka på inför läkarbesöket

Har du kommit hem från ett läkarbesök utan att riktigt ha fått den information du behöver? Kanske var tiden för knapp? Eller så vågade du inte ställa alla frågor du hade? Se till att förbereda dig! Här ger Allers läkare Christina Ledin sina bästa tips för ett lyckat läkarbesök!


forbered-lakarbesoket

Genom att förbereda dig kan du få ut mer av ditt läkarbesök.

Förbered dig inför läkarbesöket

1. Skriv upp det viktigaste!

Vilka besvär vill du ha hjälp med och hur kan du bäst beskriva dem så att läkaren förstår? Skriv gärna upp så att du inte glömmer! Om du har många saker du vill 
prata med din läkare om – vad är viktigast? Om du kommer på återbesök vill läkaren veta hur dina symtom har utvecklat sig och hur eventuell behandling fungerar. Tänk efter och försök sätta ord på det du upplever!

2. Besök rätt vårdnivå!

På en akutmottagning eller jourcentral handlar arbetet om att snabbt ge hjälp till dem som har mycket svåra och allvarliga symtom. Du kan oftast inte räkna med att få hjälp med långvariga besvär på den typen av mottagning. Sök i stället hjälp på din vård-
central!

3. Behövs mer läkartid?

När du beställer tid – ta reda på hur lång tid 
läkaren sätter av för ditt besök och tänk på att den tiden ska räcka för läkaren att sätta sig in i din situation genom att gå igenom journalmaterial och läkemedelslista, att samtala med dig och 
undersöka dig, att förklara och planera eventuell fortsatt utredning. Om du har många saker du vill ta upp – fråga när du bokar om du kan få längre tid!

4. Berätta utförligt om dina besvär

Läkarbesöket brukar börja med att du berättar om dina besvär. Om du själv har en teori eller kanske en oro för vad besvären beror på – berätta!
Därefter ställer läkaren kompletterande frågor. Läkarbesöket brukar fungera bäst om både ”patient-
delen” och ”läkardelen” får ske utan att den andra avbryter för mycket.

5. Våga fråga läkaren!

Om det är något du inte förstår – fråga!

Annons
Gilla Allers på Facebook
forbered-lakarbesoket

Be om en lista på dina läkemedel.

6. Lista läkemedel

Om läkemedel är en del av behandlingen – be läkaren om en lista på dina läkemedel! De flesta landsting har en policy som säger att läkaren ska lämna ut en skriven lista vid varje besök.

7. Ta med stöd under läkarbesöket

Om du känner dig orolig för besöket eller om du har en komplicerad sjukdom kan det vara bra att ha en anhörig med. Dels som stöd och dels för att fyra öron hör bättre än två!

8. Spela in 
samtalet med läkaren

Skriftlig information kan komplettera och göra det lättare att komma ihåg. Mycket information finns på www.1177.se, men du kan vid behov fråga om läkaren kan rekommendera informationsmaterial. Ett sätt att minnas kan vara att spela in läkarsamtalet – men fråga i så fall först om lov! Det kan kännas olustigt för läkaren att efteråt förstå att ett samtal spelats in i smyg.

9. Följ upp ditt läkarbesök!

Vid läkarbesöket kanske du får en behandling eller en rekommendation. Det kan handla om en medicin att använda under viss tid – till exempel antibiotika. Det kan också vara så att läkaren rekommenderar dig att vänta någon vecka för att se om besvären går över av sig själv. Om du inte känner dig bra efter kuren eller rekommenderad tid – ta ny kontakt! Fråga gärna vilka tecken du ska vara uppmärksam på och när och om du ska ta kontakt igen.

10. Håll koll 
på symtomen

Om du får biverkningar av ett läkemedel – skriv upp och behåll informationen så du kan berätta för läkare du träffar längre fram om samma behandling skulle bli aktuell!

Text: Christina Ledin
Bild: IBL

Läs mer om:


Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...