Annons


Allers-Tradgard-loggaBästa täckmaterialet i trädgårdsgångar och odlingslådor

Vad ska man ha för material i gångarna mellan sina odlingslådor och pallkragar? Stenplattor, flis, grus? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Mejla
Dela (45)
Pinna

Man måste inte ha gångar på alla sidor. Vill du utnyttja utrymmet maximalt är det praktiskt att ställa pallkragarna i rader med långsidorna kan i kant.

Täckmaterial i gångar – så funkar de olika materialen

Gräs

Gräs i gångarna är förlåtande om man råkar spilla lite jord, men blir bökigare för den som klipper gräset. Sniglar trivs i morgon- och kvällsfukt och kommer att älska det långa gräset längs kanterna om man inte är noga med trimmern.

Bark / träflis

Bark eller träflis är mjukt att gå på, och flis kan man producera själv med flismaskin. Eget kretslopp känns bra och sparar resor till tippen med det grova som inte går i komposten. Det krävs avskiljning mellan mark och material i form av tidningar eller markduk.

Stenmjöl / plattor / grus

Stenmjöl, plattor och grus kräver lite mer arbete i anläggningsskedet, men har fördelen att lagra värme och förbättra odlingsklimatet bland lådorna. Även om materialen i sig inte håller borta sniglar, är det ingen trivsam miljö för dem.

Naturliga täckmaterial

Naturliga täckmaterial i lådor och under gångar kan vara dagstidningar och reklam av matt papper, wellpapp, kartong, fodersäckar. Trycksvärtans inverkan på naturen diskuteras, men den får anses så försvinnande liten att fördelarna överväger.

Annons

Gör så här: Veckla ut tidningarna och låt dem överlappa med ca 20 cm. Lägg flera lager, det kväver gräset och till och med kirskål på en till två säsonger. Maskrosor bör däremot grävas upp innan täckning. Den stora fördelen med naturliga material är att de kom-posteras efterhand och släp-
per in mikroliv, insekter och dagg.
maskar.

Tänk också på att om markväv används i gångar och lådor gräver man ner något som aldrig förmultnar. I lådor och pallkragar fungerar syntetiska material bra i ett par år, men risken är att jorden utarmas när maskar och mikroliv inte tar sig in, alternativt får man jobba desto mer medvetet med god kompost.

Text och bild: Anette Brunsell

Läs mer om:


Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...