Annons

Annons

Adhd – viktigt att söka hjälp

Mejla
Dela (0)
Pinna

”Att kräva av någon, barn eller vuxen, med adhd eller någon annan neuropsykiatrisk diagnos att skärpa till sig skulle kunna jämföras med att uppmana en människa med synfel att läsa utan glasögon”

Annons

Att leva med psykiska funktionshinder och inte få den hjälp man behöver och som man har rätt till är mycket vanligare än när det handlar om någon form av fysiska funktionshinder. Det finns fördomar och förutfattade meningar kring psykisk ohälsa, som gör att denna problematik inte alltid tas på allvar. Visserligen har kunskapen ökat och mycket har förbättrats under senare år, men många av dem som är vuxna i dag har vuxit upp under en tid när koncentrationssvårigheter eller känsloutbrott hos ett barn oftast tolkades som uppfostringsproblem eller dåligt uppförande. Att kräva av någon, barn eller vuxen, med adhd eller någon annan neuropsykiatrisk diagnos att skärpa till sig skulle kunna jämföras med att uppmana en människa med synfel att läsa utan glasögon.

Tar på sig skuld

Fortfarande kan det vara så att vuxna har svårt att få rätt hjälp. Det innebär att många får leva större delen av sitt liv med en psykisk smärta och stora svårigheter, i synnerhet när det gäller vardagliga rutiner och mellanmänskliga relationer. Man lägger skulden på sig själv och det kan även omvärlden ha en tendens att göra. Därför söker man inte heller hjälp, utan skammen över att inte vara och fungera som andra gör att det kan kännas tabubelagt att prata om. Det kan också vara så att man inte vet om att det finns hjälp att få. Därför är det så viktigt att vi synliggör denna problematik, ökad kunskap leder till att fler får hjälp på sikt.

Olika symtom

Symtom på adhd kännetecknas bland annat av koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Detta kan visa sig i en ständig inre oro, rastlöshet och en bristande impulskontroll. Att hamna i bråk och ständiga konflikter är vanligt. Man har svårt att förstå de oskrivna spelregler som gäller vid socialt samspel. Å andra sidan är personer med adhd ofta väldigt kreativa och bra på att komma med nya tankar och idéer. Om man misstänker att man har adhd ska man kontakta sin husläkare för att bli remitterad till rätt instans för utredning och bedömning. Utredningen är mycket omfattande och noggrann, och man tittar både på den aktuella livssituationen och hur livet har sett ut sedan barndomen. Detta för att man ska utesluta att det finns andra orsaker till symtomen.

Viktigt söka hjälp

Är man anhörig eller vän till någon som man tror kan ha adhd så är det viktigt att försöka uppmuntra personen till att söka hjälp. Om en diagnos blir ställd är det viktigt att även anhöriga får information och kunskap om hur de kan vara till bäst hjälp. För det räcker inte alltid med enbart medicinsk behandling. Man kan även behöva hjälp med att hitta en balans i sin livsföring, och mitt i allt detta är bemötandet och reaktionerna från omgivningen oerhört viktiga. Det kan behövas både uppmuntran och stöd på vägen. Men som anhörig kan det också vara krävande och svårt att alltid veta hur man ska förhålla sig och vara till bäst hjälp. På många håll finns det anhöriggrupper där man kan få gott stöd. Att träffas och få dela både egna och andras erfarenheter är ett mycket effektivt sätt att öka kunskapen och slå hål på de fördomar som fortfarande lever kvar.

Du behöver inte känna dig ensam

Det finns flera föreningar i Sverige där man kan få stöd och hjälp, som riktar sig till både den som har adhd och till anhöriga och vänner.
En av dem är Riksförbundet Attention, en stödförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreningen jobbar aktivt för att medlemmarna ska få det stöd de behöver både i skolan, på arbetet och på fritiden. De har också 60 lokalavdelningar över hela landet, där man kan träffa andra i samma situation och få råd och stöd.
Du hittar dem på nätet på attention-riks.se
Riksförbundet Attention finns även på Facebook.
Telefonnummer: 08-120 488 00

Här är fler webbsidor där du kan hitta massor med bra information om hur det är att leva med adhd:
adhd24.se
underbaraadhd.se
levamedadhd.se

Text: Marianne Haraldsson, Allers relationsexpert

Läs mer om:


Annons

Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...