Annons

Annons

Stöldbegärligt gods och lösningar nr 5

Annons
Lösningar BlåVåra grundämnen utgör en bra bank till förkortningar för korsordskonstruktörerna. I A-korsordet 5 skulle du emellertid lösa fram hela namnet på metallen från Cypern, där svaret blev koppar. Koppar var den metall som näst guld och silver var tidigast känd av människan. Greker och romare bröt koppar framförallt på medelhavsön Cypern och kallade den därför aes cyprium, det vill säga ’från Cypern’, senare endast cuprum, förkortat Cu i periodiska systemet. Bland medeltidens alkemister gick den under namnet Venus. Koppar har alltid varit en värdefull metall och därmed stöldbegärlig. När Klara kyrka brann 1751 användes det förstörda koppartaket till produktion av nya mynt. Dessa bekostade delvis reparationerna av kyrkan.
Susanne 28 dec 2011Annons


Annons

Senaste från Allers