Annons

Annons

Nepotism, svågerpolitik och lösningar nr 2

Annons

Lösningar Blå

Att otillbörligt gynna släktingar och vänner vid tillsättande av tjänster, i synnerhet offentliga sådana, är detsamma som nepotism, det som allmänt kallas för svågerpolitik. Ordet kommer av latinets nepos med betydelsen ’barnbarn’. I den medeltida Kyrkostaten gynnade påvarna sina illegitima söner och andra yngre släktingar. Därigenom stärktes familjernas politiska och ekonomiska inflytande på det allmännas bekostnad. Som starkast var nepotismen under renässansen. Påven Innocentius XII förbjöd den 1692. Nepot i meningen ’favoriserad släkting’ förekom i A-korsordet 2.

 

Susanne 28 dec 2011
Annons


Annons

Senaste från Allers