Annons

Annons

Alternativ till operation av myom

Det finns alternativ till operation av myom. Ann Wigelius är röntgenläkare vid universitetssjukhuset i Umeå, hon berättar mer.


Röntgenläkare Ann Wigelius.

Röntgenläkare Ann Wigelius.

Hur vanligt är myom?

– Det är vanligt – men flertalet myom är små och ger inga besvär. Mellan 20–40 procent av alla kvinnor över 35 år har myom i livmodern av betydande storlek.

Varför drabbas man av myom?

– Många faktorer kan spela in. Ärftlighet, att ha börjat menstruera tidigt, att ha fött få eller inga barn samt övervikt är några av riskfaktorerna, vilket ju antyder hormonella orsaker. Men att hålla kroppen i trim minskar risken.

Annons
Gilla Allers på Facebook

Läs också: Symptom på myom

Vad innebär en myomembolisering?  

– Att man stryper blodflödet till myomet. Kroppsvävnader som inte får blod krymper i storlek och skrumpnar till sist.

Hur går behandlingen till?

– Oftast utförs ingreppet under ryggbedövning. Via en mycket liten ingång i ena ljumsken förs en knappt två millimeter grov kateter in i blodbanan, och styrs sedan in till först den ena, sedan den andra livmoderartären, och där placeras plastpartiklar.

Läs också: Elisabeth lider av lipödem

– Hur stor mängd beror på stora och hur många myom det finns. Under själva ingreppet brukar man inte känna smärta, men under veckan efteråt kan det göra ont när myomen börjar förtvina. Denna smärta brukar oftast gå att hantera med vanliga värktabletter.

Kan alla kvinnor genomgå denna behandling?

– Vanligen brukar man vilja att kvinnan har fullgjort önskad familjebildning, eftersom det finns en risk, om än liten, att partiklarna rymmer till äggstocksartären som ligger i närheten, vilket kan orsaka infertilitet.

Läs också: Hannas förlossningsskador slutade med stomipåse

– Det finns emellertid många som har fött barn efter att ha genomgått embolisering. Mer forskning på just detta område kan behövas.

Vilka resultat kan man förvänta sig?

– Man ska inte förvänta sig att myomen försvinner helt, men i de allra flesta fall minskar de i storlek så mycket att symtomen försvinner.

Läs också: Lipödem drabbar främst kvinnor

Vilka är fördelarna/nackdelarna jämfört med att operera bort livmodern?

– Opereras livmodern bort kan ju givetvis inga fler myom bildas – men man kan definitivt inte heller föda fler barn. Att operera bort livmodern är också ett större ingrepp med behov av längre tid för återhämtning – upp till 1–2 månader, beroende på vilken teknik som använts. Efter myomembolisering räcker oftast någon veckas sjukskrivning. Vid vissa typer av myom lämpar sig dock helt klart en öppen operation bättre.

Hur många behandlingar har gjorts på kliniken i Umeå?

– På drygt tio år har vi vid Universitetssjukhuset i Umeå kunnat genomföra tio behandlingar med myomembolisering – detta till stor del beroende på att patienterna inte får information om att metoden finns. På andra svenska sjukhus av motsvarande storlek/patientunderlag är det vanligt att man utför 5–10 behandlingar per år.

Text och bild: Birgitta Lindvall Wiik 

Läs också

Elisabeth vägrade operation för myom – fann annan lösning

Elisabeth har äntligen fått bukt med sina störtblödningar.Läs mer om:

Annons

Annons

Annons


Annons


Laddar...