Annons

Annons

Muralmålning

Annons

En fresk (Leveransklart 40) är en kalkmålning som utförs på nylagd murputs som inte hunnit torka, den kallas också freskomålning eller al fresco. I freskotekniken binds pigmenten fastare till murytan vilket gör målningen mer beständig än målning på torr murputs, så kallad al secco. Redan under antiken målade man i al fresco, och tekniken återupptogs av italienska konstnärer under sent 1200-tal. Antika väggmålningar i freskoteknik finns bland annat i Pompeji, medan seccomålningar är vanliga i våra svenska medeltidskyrkor. Ordet fresk kommer från italienskans fresco med betydelsen ”färsk”.

Mest berömd av muralmålningar är Nattvarden, L’Ultima cena, som målades av Leonardo da Vinci åren 1495–98. Målningen finns i refektoriet (matsalen) i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano där den bildar en skenbar fortsättning av rummets interiör. Leonardo var missnöjd med den traditionella freskoteknikens begränsningar och till Nattvarden använde han i stället ett slags oljetempera som inte höll fast vid väggen. Den senaste restaureringen gjordes 1999.
Annons


Annons

Senaste från Allers