Annons

Annons

Kungligt problem och lösningar nr 7


Lösningar BlåSpelar du schack? I så fall vet du att resultatet remi betyder oavgjort, ett påstående som var med i Familjechansen 7. Schackpartiet blir remi om ingendera av spelarna kan göra motståndaren matt, likaså om pattställning uppkommer.

Annons

Spelaren som står i tur kan då inte flytta sin kung utan att den ställs i schack och kan inte heller göra något annat drag. Patt kommer från italienskans patta och betyder ’oavgjort spel’. Remi liksom orden remiss och remittera har samma ursprung, latinets remittere, ’skicka tillbaka’. Schack, som är känt sedan 600-talet, har sitt ursprung i Indien. Ordet kommer emellertid från persiskan liksom matt, där shah helt enkelt betyder ’kung’ och mat ’död’. Således schackmatt – kungen är död.

Susanne 28 dec 2011

FÖLJ ALLERS PÅ FACEBOOK


Läs mer om:

Annons

Annons

Annons

Annons


Laddar... http://www.allers.se/page/1/