Annons

Annons

Krona med klave och korsordslösningar nr 43

Annons

Risken finns hette bandet som 1974 skrev landsplågan Du känner väl maj och textraden ”Ah du, jag får en spänn till bussen”. Spänn, som slang för enkrona, förekom i Allersflätan 43. Ordet är möjligen en bildning till verbet spänna, alternativt ett inlån från tyska slangordet Späne för pengar. Ordet kan också höra samman med engelskans spend, spendera. Några andra ord för enkrona är bagare (bagis), gurra, krischa, nödmynt och spänndaler. Listan kan göras mycket längre!

Här hittar du lösningarna från nr 43, publicerade i Allers nr 46!

 
Annons


Annons

Senaste från Allers