Annons

Annons

Historiskt blandat sällskap och lösningar från nr 19

Annons

Keretéerna och peletéerna, eller vanligare kreti och pleti, kallades kung Davids livvakt som förekom i Storkrysset 19. Detta sällskap som i Bibeltexterna bestod av två utländska folkslag omtalas flera gånger i Gamla Testamentet. Soldaterna stred för David innan han blev kung över Israel. Kreti betecknar en filisteisk stam som hört hemma i Kaftor, Gamla Testamentets namn för Kreta, pleti lär ha har haft en liknande innebörd.

I dagligt tal syftar uttrycket kreti och pleti på ett blandat sällskap, vem som helst, men förr innebar benämningen folk utan börd, bildning och samhällsställning.

Här hittar du lösningar från Allers nr 19 (publ i Allers nr 22)
Annons


Annons

Senaste från Allers