Annons

Annons

”Gaska upp dig, gamle gosse”, och lösningar nr 11

Annons

Lösningar och vinnare Gröna… skrev Strindberg 1904 i Götiska rummen. Ordet gaska kommer givetvis av gask i betydelsen munter och uppsluppen, i synnerhet i samband med starkvaror. Därför har gask också betydelsen fest med betoning på större student- och nationsfest med mat och dans (A-korsordet 11). Ordet kommer från italienskans casco, en kortspelsterm av ovisst ursprung förekommande som spelbud i lomber och numera i vira. Gaskig är man när man är upprymd och skojfrisk på grund av rusdrycker.

Här hittar du lösningar till korsorden i nr 11 (publicerade i Allers nr 15)
Annons


Annons

Senaste från Allers